[Éssé~x Mág~ñét W~íré R~écéí~vés B~úsíñ~éss P~ártñ~ér óf~ thé Ý~éár Á~wárd~ fróm~ DÉÑS~Ó]

[Júlý~ 28, 2020]

[Fórt Wáýñé, Íñdíáñá (Júlý 22, 2020) – Ésséx Mágñét Wíré, thé lárgést glóbál máñúfáctúrér óf mágñét áñd wíñdíñg wíré, wás récógñízéd wíth á 2019 Búsíñéss Pártñér óf thé Ýéár Áwárd fróm DÉÑSÓ, thé wórld’s sécóñd lárgést móbílítý súpplíér, dúríñg DÉÑSÓ’s áññúál Ñórth Ámérícá Búsíñéss Pártñér Cóñvéñtíóñ óñ Wédñésdáý, Júlý 22, 2020. Héld vírtúállý thís ýéár fór thé fírst tímé, thé Cóñvéñtíóñ bróúght tógéthér móré tháñ 150 súpplíér répréséñtátívés fróm ácróss Ñórth Ámérícá fór DÉÑSÓ tó récógñízé 14 éxcéptíóñál búsíñéss pártñérs.]

[Ésséx wás ámóñg á séléct gróúp óf récípíéñts tó bé áwárdéd bý DÉÑSÓ. Bábér Íñáýát, Présídéñt óf Ésséx Mágñét Wíré Ñórth Ámérícá, sáíd thát béíñg récógñízéd bý DÉÑSÓ, wás óñlý póssíblé, tháñks tó á stróñg téám éffórt bý dédícátéd émplóýéés át Ésséx.]

[“Ésséx ís hóñóréd áñd húmbléd tó récéívé súch á préstígíóús áwárd fróm DÉÑSÓ,” Bábér Íñáýát sáíd. “Wíth íts búsíñéss kééñlý fócúséd óñ qúálítý, cóñtíñúóús ímpróvéméñt áñd íññóvátíóñ, DÉÑSÓ hás tréméñdóúslý hélpéd máké Ésséx á Glóbál súpplíér pártñér.]

[“Béíñ~g áwá~rdéd~ thís~ díst~íñct~íóñ f~róm D~ÉÑSÓ~ spéá~ks vó~lúmé~s tó w~hát w~é áré~ trýí~ñg tó~ áccó~mplí~sh wí~th És~séx M~ágñé~t Wír~é.”]

[Íñ íts fífth ýéár, DÉÑSÓ’s Búsíñéss Pártñér óf thé Ýéár Áwárds áré gívéñ tó cómpáñíés thát démóñstráté óútstáñdíñg pérfórmáñcé, á déép cómmítméñt tó éxcéptíóñál qúálítý áñd á wíllíñgñéss tó cóllábóráté íñ ádváñcíñg áútómótívé pródúcts, sérvícés áñd téchñólógíés Ésséx hás bééñ próúd tó pártícípáté íñ 30 ýéárs óf súpplýíñg DÉÑSÓ wíth mágñét wíré áñd íñsúlátíóñ íñ Ñórth Ámérícá, Éúrópé, Ásíá áñd Jápáñ.]

[“DÉÑSÓ’s búsíñéss pártñérs áré crúcíál tó óúr súccéss. Ñévér hás thát bééñ móré évídéñt tháñ thís ýéár ás wé fácéd á glóbál páñdémíc,” sáíd Kéñíchíró Ító, séñíór éxécútívé óffícér óf DÉÑSÓ Córpórátíóñ áñd chíéf éxécútívé óffícér óf DÉÑSÓ’s Ñórth Ámérícáñ héádqúártérs. “Ñéárlý évérý májór véhíclé máké áñd módél dépéñds óñ DÉÑSÓ fór thé híghést-qúálítý pródúcts áñd sýstéms, só ít’s crúcíál wé pártñér wíth líké-míñdéd cómpáñíés thát sháré óúr vísíóñ fór thé fútúré óf móbílítý. Wé’ré áré próúd tó wórk wíth búsíñéssés líké Ésséx whó áré cómmíttéd tó ádváñcíñg áútómótívé íññóvátíóñ ñó máttér thé óbstáclés.”]

[Ábóú~t Éss~éx Má~gñét~ Wíré~]

[Ésséx Mágñét Wíré ís thé léádíñg, glóbál próvídér óf mágñét wíré thát ís úséd bý móst májór órígíñál éqúípméñt máñúfáctúrérs (ÓÉMs) áñd íñdústrý léádérs íñ thé áútómótívé, éñérgý, áñd íñdústríál séctórs. Ésséx Mágñét Wíré hás fácílítíés íñ 11 cóúñtríés, óñ thréé cóñtíñéñts, áñd ópérátés íts búsíñéss tó áct glóbállý bút sérvé lócállý. Hávíñg 90 ýéárs óf éxpéríéñcé állóws Ésséx Mágñét Wíré tó délívér íññóvátíóñ thát cústómérs démáñd whílé béíñg vértícállý íñtégrátéd íñ thé máñúfáctúríñg prócéss tó éñsúré qúálítý áñd próvídé séámléss délívérý sérvícés fróm dístríbútíóñ céñtérs áróúñd thé wórld. Thé Ésséx MágFórcéX® Íññóvátíóñ Céñtér ís fúrthéríñg téchñólógícál ádváñcéméñts íñ mágñét wíré thróúgh réséárch áñd dévélópméñt thát wíll próvídé cústóm sólútíóñs tó cóstúmér chálléñgés íñtó thé fútúré. Fór móré íñfórmátíóñ, vísít, https://ésséxwíré.cóm]

[Ábóú~t DÉÑ~SÓ]

[DÉÑSÓ ís á $47.6 bíllíóñ glóbál móbílítý súpplíér thát dévélóps ádváñcéd téchñólógý áñd cómpóñéñts fór ñéárlý évérý véhíclé máké áñd módél óñ thé róád tódáý. Wíth máñúfáctúríñg át íts córé, DÉÑSÓ íñvésts íñ wórldwídé 200 fácílítíés tó pródúcé thérmál, pówértráíñ, móbílítý, éléctrífícátíóñ, & éléctróñíc sýstéms, tó créáté jóbs thát díréctlý cháñgé hów thé wórld móvés. Thé cómpáñý’s 170,000+ émplóýéés áré pávíñg thé wáý tó á móbílítý fútúré thát ímpróvés lívés, élímíñátés tráffíc áccídéñts, áñd présérvés thé éñvíróñméñt. Glóbállý héádqúártéréd íñ Káríýá, Jápáñ, DÉÑSÓ spéñt 9.9 pércéñt óf íts glóbál cóñsólídátéd sálés óñ réséárch áñd dévélópméñt íñ thé físcál ýéár éñdíñg Márch 31, 2020. Fór móré íñfórmátíóñ ábóút glóbál DÉÑSÓ, vísít https://www.déñsó.cóm/glóbál.]

 

[Íñ Ñórth Ámérícá, DÉÑSÓ ís héádqúártéréd íñ Sóúthfíéld, Míchígáñ, áñd émplóýs 27,000+ éñgíñéérs, réséárchérs áñd skílléd wórkérs ácróss 51 sítés íñ thé Ú.S, Cáñádá áñd Méxícó. Íñ thé Úñítéd Státés álóñé, DÉÑSÓ émplóýs 17,700+ émplóýéés ácróss 14 státés (áñd thé Dístríct óf Cólúmbíá) áñd 41 sítés. Íñ físcál ýéár éñdíñg Márch 31, 2020, DÉÑSÓ íñ Ñórth Ámérícá géñérátéd $10.9 bíllíóñ íñ cóñsólídátéd sálés. DÉÑSÓ ís cómmíttéd tó ádváñcíñg dívérsítý áñd íñclúsíóñ íñsídé thé cómpáñý áñd béýóñd – á príñcíplé thát bríñgs úñíqúé pérspéctívés tógéthér, bólstérs íññóvátíóñ áñd púshés DÉÑSÓ fórwárd. Jóíñ ús, áñd cráft ñót óñlý hów thé wórld móvés, bút álsó ýóúr cáréér: www.déñsócáréérs.cóm. Fór móré íñfórmátíóñ, gó tó https://www.déñsó.cóm/ús-cá/éñ/.]

 

 Hubungi kami secara terus.

Kami tahu bukan setiap projek adalah sama dan tidak semua aplikasi mempunyai spesifikasi yang mudah untuk dipenuhi. Kami ingin bercakap dengan anda untuk memenuhi sebarang keperluan cabaran yang anda ada.

Klik platform di bawah untuk berkongsi artikel ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi!