Tadbir Urus Korporat

Superior Essex telah meraih reputasi sebagai syarikat dengan integriti yang tertinggi – menghasilkan dan menyampaikan produk berkualiti dengan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Kami berbangga bukan sahaja dengan apa-apa yang kami capai, bahkan juga dengan cara kami mencapai kejayaan. Kami ingin melindungi reputasi ini. Bagi melindungi reputasi ini, kami berusaha secara berterusan untuk memenuhi kepentingan unggul para pelanggan, pekerja dan pemegang saham kami, sambil bertindak sebagai warga korporat yang bertanggungjawab. Komitmen ini memerlukan, antara lainnya, supaya kami bertindak dengan standard etika dan undang-undang yang tertinggi. 

Komitmen kami terhadap standard integriti yang tertinggi bermula dengan memastikan semua warga di seluruh organisasi Superior Essex memahami nilai teras kami – nilai-nilai yang menentukan perilaku kami. Nilai-nilai ini merupakan asas kepada Kod Etika kami. Maklumat tambahan dan panduan boleh didapati dalam Standard Perilaku Perniagaan kami.

Pekerja, pelanggan, vendor dan pihak berkepentingan yang lain boleh mengemukakan idea, menyatakan kebimbangan atau bertanya soalan mengenai Kod Etika kami melalui sistem pelaporan pematuhan.

Klik platform di bawah untuk berkongsi artikel ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi!