Nilai Teras

Di Superior Essex, Kami Bercita-cita Tinggi.

 • Mengutamakan Keselamatan. Sentiasa.

  Kami mengutamakan keselamatan di tempat kerja dan tanggungjawab alam sekitar.

 • Bertindak dengan Integriti.

  Kami melakukan perkara yang betul untuk pekerja, pelanggan, pembekal dan pemegang saham kami.

 • Menang Bersama-sama.

  Kami memupuk semangat kerja berpasukan melalui kepercayaan dan rasa hormat.

 • Mewujudkan Perbezaan.

  Kami berusaha untuk mengekalkan komitmen, menyediakan produk berkualiti terbaik, menyampaikan hasil dan melangkaui jangkaan.

 • Membayangkan Segala Kemungkinan.

  Kami menerima idea dan cara kerja baharu.

Sebagai Peneraju Global dalam Penyelesaian Wayar dan Kabel, Kami Mencabar Kemampuan Diri Seboleh Mungkin

Direka bentuk untuk menyelaraskan tenaga kerja global kami mengikut set standard dan tingkah laku yang sama, nilai-nilai teras ini memastikan bahawa semua pekerja didorong oleh tujuan yang satu—yang membuatkan mereka berasa diperkasakan dan bangga menjadi sebahagian daripada syarikat. Berpandukan prinsip-prinsip ini, kami yakin dengan keupayaan kami untuk mengemudi cabaran, merebut peluang, serta mengukuhkan lagi kedudukan Superior Essex dan keluarga jenamanya di pasaran.