[Éssé~x Fúr~úkáw~á Chó~ósés~ Sígh~t Mác~híñé~ fór D~ígít~ál Tr~áñsf~órmá~tíóñ~ óf ÉV~ Cómp~óñéñ~t Plá~ñts í~ñ Chí~ñá, Ú.S~. áñd G~érmá~ñý]

[Fébr~úárý~ 9, 2021]

[ÁTLÁÑTÁ — Ésséx Fúrúkáwá, thé wórld’s lárgést máñúfáctúrér óf thé mágñét wíré/wíñdíñg wíré thát pówérs mótórs, íñclúdíñg fór éléctríc véhíclés (ÉV), hás séléctéd Síght Máchíñé Íñc. ás thé máñúfáctúríñg pródúctívítý plátfórm fór íts pláñts íñ thé Úñítéd Státés, Chíñá, áñd Gérmáñý.]

[Thé ágrééméñt éxtéñds thé dígítál tráñsfórmátíóñ íñítíátívé Ésséx Fúrúkáwá bégáñ át íts mágñét wíré pláñt íñ Tórréóñ, Méxícó, whéré Síght Máchíñé hás hélpéd tó íñcréásé pródúctíóñ ñéédéd tó méét fást-grówíñg démáñd fróm ÉV pródúctíóñ. Ésséx Fúrúkáwá wíll ñów úsé Síght Máchíñé tó ímpróvé máñúfáctúríñg qúálítý, spééd áñd úptímé íñ íts pláñts súpplýíñg áútómákérs íñ fóúr óf thé wórld’s síx lárgést áútó mákíñg cóúñtríés.]

[“Síght Máchíñé ís cháñgíñg thé wáý óúr péóplé máké décísíóñs,” sáíd Jácqúés Wáññéñbúrg, Vícé Présídéñt óf ÍT. “Ráthér tháñ mákíñg décísíóñs báséd óñ gút íñstíñct, théý’ré mákíñg móré íñfórméd décísíóñs báséd óñ dátá áñd íñsíghts fróm úsíñg thé Síght Máchíñé plátfórm.”]

[“Ít ál~só éñ~áblé~s ráp~íd éx~pérí~méñt~átíó~ñ, méá~ñíñg~ thát~ wé cá~ñ twé~ák só~méth~íñg ó~ñ thé~ líñé~ áñd m~éású~ré th~é ímp~áct v~érý q~úíck~lý,” Wá~ññéñ~búrg~ sáíd~. “Péóp~lé ár~é bét~tér é~qúíp~péd t~ó mák~é déc~ísíó~ñs bé~cáús~é thé~ý háv~é vís~íbíl~ítý t~héý d~ídñ’t~ hávé~ béfó~ré.”]

[Thé stréámíñg dátá pípélíñé próvídéd bý Síght Máchíñé túrñs pláñt dátá íñtó cómmóñ dátá módéls thát cáptúré máñúfáctúríñg réálítý íñ dígítál fórm, éñáblíñg máñúfáctúrérs tó résólvé pródúctíóñ próbléms áñd cóñtíñúóúslý ímpróvé pérfórmáñcé, qúálítý áñd áváílábílítý.]

[Dúé tó thé rápíd grówth íñ ÉV máñúfáctúríñg glóbállý, Ésséx Fúrúkáwá hás fácéd sígñífícáñtlý íñcréáséd démáñd íñ qúáñtítý óf órdérs ás wéll ás démáñds fór híghér qúálítý óf súpplý. Thé mágñét wíré Ésséx Fúrúkáwá mákés fór ÉV mótórs múst méét éxáctíñg stáñdárds éñáblíñg ít tó wíthstáñd ýéárs óf sévéré stréss, íñclúdíñg hígh héát (úp tó 265°C), hígh éléctrícál cúrréñt áñd fást swítchíñg fréqúéñcíés, wíthóút fáílíñg.]

[Át íts Tórréóñ pláñt, Ésséx Fúrúkáwá úséd Síght Máchíñé tó ímpróvé pródúctíóñ spééd whílé máíñtáíñíñg tóp qúálítý stáñdárds. Thróúgh cóñtíñúóús ímpróvéméñt áñd déplóýméñt óf ñéw Síght Máchíñé cápábílítíés íñclúdíñg préscríptívé áñálýtícs, Ésséx Fúrúkáwá wíll ñów úsé thé plátfórm tó álsó fócús óñ ímpróvéméñts íñ qúálítý áñd úptímé.]

[Ésséx Fúrúkáwá ís ádóptíñg á úñífíéd méthód tó méásúré Óvéráll Éqúípméñt Éfféctívéñéss (ÓÉÉ), áccórdíñg tó thé fórmúlá óf áváílábílítý (úptímé) tímés pérfórmáñcé (spééd) tímés qúálítý, cóñsístéñtlý ácróss áll íts pláñts. Móst cómpáñíés áré úñáblé tó méásúré ÓÉÉ cóñsístéñtlý ácróss múltíplé pláñts dúé tó thé láck óf á cómmóñ dátá fóúñdátíóñ áñd stáñdárdízéd méásúréméñt prócédúrés.]

[Ábóú~t Éss~éx Fú~rúká~wá]

[Ésséx Fúrúkáwá Mágñét Wíré LLC ís thé léádíñg, glóbál próvídér óf mágñét wíré thát ís úséd bý móst májór ÓÉMs, Tíér 1 súpplíérs, áñd íñdústrý léádérs íñ thé áútómótívé, éñérgý, íñdústríál, áñd cómmércíál & résídéñtíál séctórs. Thé Átláñtá-báséd cómpáñý ís á glóbál jóíñt véñtúré fórméd íñ 2020 bétwééñ Ésséx Mágñét Wíré áñd Fúrúkáwá Éléctríc Có., Ltd., bóth léádérs íñ mágñét wíré pródúct dévélópméñt, áñd cústóm sólútíóñs. Thé cómbíñéd éñtítý, rélýíñg óñ thé stréñgths óf bóth Ésséx Mágñét Wíré áñd Fúrúkáwá Éléctríc, dráws óñ móré tháñ twó céñtúríés óf cómbíñéd éxpéríéñcé áñd kñówlédgé tó púsh fórwárd íññóvátíóñ whílé álsó rémáíñíñg fócúséd óñ délívéríñg máñúfáctúríñg éxcélléñcé áñd óútstáñdíñg cústómér sérvícé. (www.ÉsséxFúrúkáwá.cóm)]

[Ábóú~t Síg~ht Má~chíñ~é]

[Síght Máchíñé drívés rápíd íñcréásés íñ máñúfáctúríñg pródúctívítý. Óúr máñúfáctúríñg pródúctívítý plátfórm délívérs réál óútcómés íñ éffícíéñcý, sústáíñábílítý áñd qúálítý. Máñúfáctúrérs thát déplóý Síght Máchíñé’s sóftwáré émpówér téáms tó béttér cóllábóráté, íññóváté áñd áccéléráté théír jóúrñéý óf cóñtíñúóús pródúctívítý ímpróvéméñt. Fóúñdéd bý á téám wíth déép máñúfáctúríñg éxpértísé, Síght Máchíñé hás óffícés íñ Sáñ Fráñcíscó áñd Áññ Árbór, Mích. (www.síghtmáchíñé.cóm).]Hubungi kami secara terus.

Kami tahu bukan setiap projek adalah sama dan tidak semua aplikasi mempunyai spesifikasi yang mudah untuk dipenuhi. Kami ingin bercakap dengan anda untuk memenuhi sebarang keperluan cabaran yang anda ada.

Klik platform di bawah untuk berkongsi artikel ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi!