[Éssé~x Bró~wñél~l Réñ~éws Í~ts Lé~ásé Á~t Édí~sóñ (Ñ~J) Dís~tríb~útíó~ñ Céñ~tér]

[Fébr~úárý~ 23, 2021]

[Ésséx Brówñéll, á Dívísíóñ óf Súpéríór Ésséx áñd á léádíñg Ñórth Ámérícáñ dístríbútór/fábrícátór óf mágñét wíré, mótórs & drívés, éléctrícál íñsúlátíóñ, tápés, répáír párts, ás wéll ás shóp áñd tést éqúípméñt, hás réñéwéd thé léásé fór íts Ñórthéást Dístríbútíóñ Céñtér íñ Édísóñ, ÑJ.]

[Thé léásé ís á fívé-ýéár éxtéñsíóñ óñ á 60,000-sqúáré féét spácé thát hás bééñ dédícátéd tó íñvéñtórý súppórt fór thé régíóñ. Thé dístríbútíóñ céñtér íñ thé métró ÑÝ áréá, thé bírthplácé óf Brówñéll, wíll cóñtíñúé tó hóúsé áñ éxpáñdíñg íñvéñtórý líñé, cóvéríñg áll óf Ésséx Brówñéll pródúct fámílíés, íñclúdíñg bút ñót límítéd tó fléxíblé íñsúlátíóñs, várñísh & résíñs, mótórs, párts, éqúípméñt áñd léád & mágñét wíré.]

[Thé l~éásé~ réñé~wál s~ígñá~ls á l~óñg-t~érm í~ñvés~tméñ~t íñ t~hís l~ócát~íóñ á~s wél~l ás É~sséx~ Brów~ñéll~ át lá~rgé, á~ccór~díñg~ tó Mí~cháé~l McÍ~lwáí~ñ, Pré~sídé~ñt óf~ Éssé~x Bró~wñél~l áñd~ Hí-Wí~ré.]

[“Whílé thé glóbál páñdémíc cóñtíñúés, stábílítý áñd rélíábílítý áré twó vérý ímpórtáñt áspécts óf dóíñg búsíñéss,” McÍlwáíñ sáíd. “Béíñg áblé tó séñd á vérý cléár sígñál thát Ésséx Brówñéll ís bóth fígúrátívélý ñót góíñg áñýwhéré, bút lítérállý ás wéll.]

[“Thís~ léás~é réñ~éwál~ áññó~úñcé~s tó ó~úr cú~stóm~érs, s~úppl~íérs~, áñd t~éám m~émbé~rs th~át És~séx B~rówñ~éll í~s cóm~mítt~éd tó~ thé Ñ~órth~éást~ & Míd-Á~tláñ~tíc r~égíó~ñs áñ~d cóm~mítt~éd tó~ sóúr~cíñg~ glób~állý~, délí~vérí~ñg ló~cáll~ý.”]

Mengenai Essex Superior

[Súpéríór Ésséx ís thé páréñt bráñd óf Ésséx Fúrúkáwá Mágñét Wíré, Súpéríór Ésséx Cómmúñícátíóñs, áñd Ésséx Brówñéll. Ít hás óvér 3,000 émplóýéés íñ 11 cóúñtríés, óñ thréé cóñtíñéñts. Súpéríór Ésséx ís thé léádíñg, glóbál próvídér óf mágñét wíré áñd ís óñ thé fóréfróñt óf cómmúñícátíóñs fíbér ápplícátíóñ ás wéll ás Pówér óvér Éthérñét (PóÉ) téchñólógý. Ít ís íñstrúméñtál íñ créátíñg dísrúptívé téchñólógícál ádváñcéméñts íñ thé éléctrífícátíóñ óf thé áútómótívé, éñérgý, áñd íñdústríál séctórs.  Súpéríór Ésséx ís cómmíttéd tó píóñééríñg smárt búíldíñg téchñólógý whílé álsó séttíñg thé pácé óñ sústáíñábílítý. Súpéríór Ésséx ís Évérýwhéré Ýóú Lívé áñd Wórk®. Áddítíóñál íñfórmátíóñ ís áváíláblé át https://súpéríórésséx.cóm]

[Ábóú~t Éss~éx Br~ówñé~ll]

[Ésséx Brówñéll ís áñ íñtérñátíóñál dístríbútór óf mágñét wíré áñd thé áñcíllárý pródúcts úséd tó búíld áñd répáír mótórs, géñérátórs, tráñsfórmérs, áñd éléctrícál cómpóñéñts. Íñ áddítíóñ tó súpplýíñg díscrété mátéríáls, Ésséx Brówñéll álsó próvídés cústóm fábrícátíóñ áñd réwíñd sérvícés thóúgh óúr Ésséx Áctívé cóñvértíñg fácílítíés. Ésséx Brówñéll ís Cústómér Fócúséd… Pérfórmáñcé Drívéñ. Fór móré íñfórmátíóñ ór tó máké áñ óñlíñé órdér, vísít http://ésséxbrówñéll.cóm]Hubungi kami secara terus.

Kami tahu bukan setiap projek adalah sama dan tidak semua aplikasi mempunyai spesifikasi yang mudah untuk dipenuhi. Kami ingin bercakap dengan anda untuk memenuhi sebarang keperluan cabaran yang anda ada.

Klik platform di bawah untuk berkongsi artikel ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi!