Matlamat Pembangunan Lestari PBB

Penyelarasan Essex Unggul Dengan SDG PBB

Superior Essex, Inc. menyelaraskan usaha mapannya dengan Matlamat Pembangunan Mapan PBB (SDG PBB). Penyelarasan ini akan membolehkan Superior Essex, syarikat induk jenama Essex Furukawa Magnet Wire dan Superior Essex Communications, untuk mengenal pasti tujuan bersama dan peluang untuk bertindak dengan entiti lain, sambil bekerjasama untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan mapan untuk semua.


Program SDG PBB telah dilancarkan pada tahun 2015 sebagai sebahagian daripada Agenda Pembangunan Mapan 2030, yang ditetapkan oleh organisasi dan merangkumi 17 Matlamat Pembangunan Mapan. SDG ini ialah seruan segera untuk bertindak oleh semua negara – maju dan membangun – dalam perkongsian global. Mereka menyedari bahawa menamatkan kemiskinan dan kekurangan lain mesti seiring dengan strategi yang meningkatkan kesihatan dan pendidikan, mengurangkan ketidaksamaan dan memacu pertumbuhan ekonomi – semuanya sambil menangani perubahan iklim dan berusaha untuk memelihara lautan dan hutan kita.

 

Superior Essex telah komited untuk menyelaraskan dengan 13 Matlamat Pembangunan Mampan PBB tertentu, sambil memahami bahawa semua 17 SDG adalah saling eksklusif. SDG khusus ini boleh dilihat di bawah, dan membantu menyokong pengeluaran hijau jenama kami, dan matlamat produk yang mampan serta matlamat khusus Wawasan 2030 Essex Furukawa.

 • Menjelang 2030, mengurangkan jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara, air dan tanah serta pencemaran.
 • Menamatkan segala bentuk diskriminasi terhadap semua wanita dan gadis di mana sahaja.
 • Memastikan penyertaan wanita sepenuhnya dan berkesan dan peluang yang sama untuk kepemimpinan di semua peringkat pembuatan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan awam.
 • Menjelang tahun 2030, peningkatan kecekapan penggunaan air di semua sektor dan memastikan pengeluaran dan bekalan air tawar yang mampan untuk menangani kekurangan air dan mengurangkan bilangan orang yang mengalami kekurangan air dengan ketara.
 • Meningkatkan sebahagian besar tenaga boleh diperbaharui dalam campuran tenaga global.
 • Gandakan kadar peningkatan kecekapan tenaga global.
 • Tingkatkan kerjasama antarabangsa untuk mempermudah akses kepada penyelidikan dan teknologi tenaga bersih, termasuk tenaga boleh diperbaharui, kecekapan tenaga dan teknologi bahan bakar fosil maju dan lebih bersih, dan mempromosikan pelaburan dalam infrastruktur tenaga dan teknologi tenaga bersih.
 • Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk menyediakan perkhidmatan tenaga moden dan lestari untuk semua di negara-negara membangun, khususnya negara-negara maju, negara-negara membangun pulau kecil, dan negara-negara membangun yang terkurung darat, sesuai dengan program dukungan masing-masing.
 • Mencapai tahap produktiviti ekonomi yang lebih tinggi melalui kepelbagaian, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan intensif buruh.
 • Tingkatkan secara progresif, hingga tahun 2030, kecekapan sumber daya global dalam penggunaan dan pengeluaran dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari kerusakan persekitaran, sesuai dengan kerangka program 10 tahun mengenai penggunaan dan pengeluaran yang lestari, dengan negara maju memimpin.
 • Menjelang tahun 2030, capai pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan lelaki, termasuk untuk orang muda dan orang kurang upaya, dan kerja yang setara dengan nilai yang sama.
 • Menjelang 2020, mengurangkan sebahagian besar pemuda yang tidak bekerja, pendidikan atau latihan.
 • Mengambil langkah segera dan berkesan untuk membasmi kerja paksa, mengakhiri perbudakan moden dan penjejakan manusia dan menjamin larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak, termasuk pengambilan dan penggunaan askar kanak-kanak, dan menjelang 2025 pekerja anak akhir dalam semua bentuknya.
 • Melindungi hak pekerja dan mempromosikan persekitaran kerja yang selamat dan terjamin untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya migran wanita, dan mereka yang dalam pekerjaan yang tidak menentu.
 • Membangunkan infrastruktur yang berkualiti, boleh dipercayai, mampan dan berdaya tahan, termasuk infrastruktur serantau dan rentas sempadan, untuk menyokong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang berpatutan dan adil untuk semua.
 • Mempromosikan perindustrian yang inklusif dan lestari dan, menjelang 2030, meningkatkan bahagian pekerjaan dan produk domestik kasar industri, sesuai dengan keadaan nasional, dan menggandakan bahagiannya di negara-negara yang paling maju.
 • Menjelang 2030, tingkatkan industri infrastruktur dan retrot untuk menjadikannya lestari, dengan peningkatan kecekapan penggunaan sumber daya dan penggunaan teknologi dan proses industri yang bersih dan mesra alam, dengan semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
 • Tingkatkan penyelidikan saintifik, tingkatkan keupayaan teknologi sektor perindustrian di semua negara, khususnya negara membangun, termasuk, menjelang 2030, mendorong inovasi dan meningkatkan jumlah pekerja penyelidikan dan pembangunan setiap 1 juta orang dan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan awam dan swasta.
 • Menjelang 2030, memperkasakan dan mempromosikan kemasukan sosial, ekonomi dan politik semua, tanpa mengira usia, jantina, kecacatan, bangsa, etnik, asal usul, agama atau status ekonomi atau lain-lain.
 • Pastikan peluang yang sama dan mengurangkan ketaksamaan hasil, termasuk dengan menghilangkan undang-undang, polisi dan amalan yang diskriminatif dan mempromosikan undang-undang, polisi dan tindakan yang sesuai dalam hal ini.
 • Mengamalkan dasar, terutama dasar perlindungan, gaji dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai persamaan yang lebih besar.
 • Menjelang 2030, kurangkan kesan buruk per kapita terhadap persekitaran bandar, termasuk dengan memberi perhatian khusus terhadap kualiti udara dan pengurusan sampah perbandaran dan lain-lain.
 • Menyokong hubungan ekonomi, sosial dan persekitaran yang positif antara bandar, bandar dan luar bandar dengan memperkukuhkan perancangan pembangunan nasional dan wilayah.
 • Laksanakan kerangka program 10 tahun mengenai penggunaan dan produksi yang lestari, semua negara mengambil tindakan, dengan negara maju memimpin, dengan mempertimbangkan pengembangan dan kemampuan negara-negara membangun.
 • Menjelang 2030, capai pengurusan mampan dan penggunaan sumber semula jadi yang cekap.
 • Menjelang tahun 2030, mengurangkan penjanaan sampah dengan ketara melalui pencegahan, pengurangan, kitar semula dan penggunaan semula.
 • Galakkan syarikat, terutamanya syarikat besar dan transnasional, untuk menerapkan amalan lestari dan mengintegrasikan maklumat keberlanjutan ke dalam kitaran pelaporan mereka.
 • Mempromosikan amalan perolehan awam yang berkelanjutan, sesuai dengan dasar dan keutamaan nasional.
 • Menjelang 2030, pastikan orang di mana sahaja mempunyai maklumat dan kesedaran yang relevan untuk pembangunan dan gaya hidup lestari yang selaras dengan alam.
 • Sokong negara-negara membangun untuk memperkukuhkan keupayaan saintifik dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola penggunaan dan pengeluaran yang lebih lestari.
 • Memperkukuhkan daya tahan dan kemampuan adaptif terhadap bahaya dan bencana alam yang berkaitan dengan iklim di semua negara.
 • Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam dasar, strategi dan perancangan nasional.
 • Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesedaran dan kemampuan manusia dan institusi mengenai mitigasi, penyesuaian, pengurangan impak dan peringatan awal perubahan iklim.
 • Ambil tindakan segera dan penting untuk mengurangkan kerusakan habitat semula jadi, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepupusan spesies yang terancam.
 • Mengurangkan semua bentuk keganasan dan kadar kematian yang berkaitan dengan ketara di mana sahaja.
 • Memastikan akses orang ramai ke maklumat dan melindungi kebebasan asasi, sesuai dengan perundangan nasional dan perjanjian antarabangsa.
 • Tamatkan penyalahgunaan, eksploitasi, penjejakan dan segala bentuk keganasan terhadap dan penyiksaan terhadap kanak-kanak.
 • Mempromosikan kedaulatan undang-undang di peringkat nasional dan antarabangsa dan memastikan akses yang adil kepada keadilan untuk semua.
 • Menjelang tahun 2030, mengurangkan aliran kewangan dan senjata haram, memperkukuhkan pemulihan dan pengembalian aset yang dicuri dan memerangi semua bentuk jenayah terancang.
 • Secara ketara mengurangkan rasuah dan rasuah dalam semua bentuknya.
 • Membangunkan institusi yang berkesan, bertanggungjawab dan telus di semua peringkat.
 • Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua peringkat.
 • Memperluas dan memperkukuhkan penyertaan negara-negara membangun dalam institusi pemerintahan global.
 • Mempromosikan dan menguatkuasakan undang-undang dan dasar yang tidak diskriminasi untuk pembangunan lestari.
 • Memperkukuhkan mobilisasi sumber domestik, termasuk melalui sokongan antarabangsa ke negara-negara membangun, untuk meningkatkan kapasiti domestik untuk pengumpulan cukai dan hasil lain.
 • Meningkatkan kestabilan ekonomi makro global, termasuk melalui penyelarasan dasar dan koheren dasar.
 • Tingkatkan koheren dasar untuk pembangunan lestari.
 • Tingkatkan perkongsian global untuk pembangunan lestari, dilengkapi dengan perkongsian pelbagai pihak yang menggerakkan dan berkongsi pengetahuan, kepakaran, teknologi dan sumber kewangan, untuk menyokong pencapaian matlamat pembangunan lestari di semua negara, khususnya negara membangun.
 • Menggalakkan dan mempromosikan perkongsian masyarakat, awam-swasta dan masyarakat sipil yang berkesan, berdasarkan pengalaman dan strategi sumber perkongsian.
 • Menjelang 2030, bangunkan inisiatif yang ada untuk mengembangkan pengukuran kemajuan pembangunan lestari yang melengkapi produk domestik kasar, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara membangun.

Klik platform di bawah untuk berkongsi artikel ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi!