Dasar Kuki

[CÓÓK~ÍÉ PÓ~LÍCÝ~]

 • Laman web Superior Essex menggunakan teknologi seperti “kuki” yang membolehkan kami mengumpulkan jenis-jenis maklumat tertentu tentang cara anda berinteraksi dengan kami, termasuklah alamat Protokol Internet (“IP”) anda dan kod berangka lain yang digunakan untuk mengenal pasti komputer anda atau sistem pengendalian atau penyemak imbasnya. Kami menggunakan maklumat ini untuk memperibadikan dan meningkatkan pengalaman anda dengan kami, dan dalam sesetengah kes, untuk menghantar mesej promosi yang kami anggap relevan bagi anda. Kami mungkin mengumpulkan maklumat ini dalam format yang mengenal pasti anda secara peribadi ataupun dalam format agregat yang tidak dapat mengenal pasti anda secara peribadi.
 • Menggunakan kuki dan teknologi lain yang serupa dapat meningkatkan pengalaman anda dengan Laman Web kami dengan, sebagai contoh, menyimpan pilihan penyemakimbasan anda, mengenali anda semasa lawatan kembali ke Laman Web kami, membolehkan penggunaan troli beli-belah dalam talian dan memperibadikan lawatan anda. Kuki (contohnya, kuki Flash, kuki cache, eTag) dan teknologi lain yang serupa (contohnya, suar web, gif jernih atau fungsi serupa yang terbenam dalam kod laman web kami) yang kami gunakan pada laman web kami tergolong dalam empat kategori utama:
  • Sangat Diperlukan: Kuki ini penting untuk menjalankan laman web kami dan memberi anda pengalaman laman web yang lancar. Ini termasuklah kuki yang membolehkan anda diingati apabila anda menerokai laman web dalam sesi tunggal atau dari sesi ke sesi. Kuki juga membantu dalam isu keselamatan dan mematuhi peraturan.
  • Fungsian dan Prestasi: Kuki analitik ini membolehkan kami meningkatkan fungsi Laman Web dengan menjejaki penggunaan secara tanpa nama. Dengan menyahpilih kuki ini boleh menyebabkan pengesyoran yang diberi adalah kurang sesuai dan prestasi laman web yang lembap. Kami juga meneliti jenis rujukan yang digunakan untuk sampai ke laman web kami, misalnya kempen e-mel atau pautan dari laman web rujukan, supaya kami dapat menganggarkan keberkesanan promosi dan kempen pengiklanan kami.
  • Personalisasi: Kuki ini membantu menjadikan kandungan bersifat peribadi sebanyak yang mungkin, misalnya dengan menunjukkan iklan atau pengesyoran yang bersasaran kepada anda.
  • [Ádvértísíñg: Thésé cóókíés cólléct íñfórmátíóñ tó hélp béttér táílór ádvértísíñg tó ýóúr íñtérésts, bóth wíthíñ áñd béýóñd óúr Wébsíté. Dé-séléctíñg thésé cóókíés máý résúlt íñ sééíñg ádvértísíñg thát ís ñót ás réléváñt tó ýóú. Móst wéb brówsérs óffér séttíñgs thát wíll állów ýóú tó ópt-óút óf récéívíñg (í.é., réjéct) thé cóókíés thát wé úsé óñ óúr Wébsíté. Pléásé ñóté, hówévér, thát íf ýóú cháñgé ýóúr wéb brówsér séttíñgs áftér ýóú hávé álréádý vísítéd óúr wébsítés, ýóú máý álsó hávé tó délété áñý éxístíñg cóókíés fróm ýóúr wéb brówsér. Máñý óf óúr cóókíés áré fúñctíóñálítý cóókíés; sómé óf thésé cóókíés áré máñágéd fór ús bý thírd pártíés. Whílé ýóú cáñ ópt-óút óf récéívíñg óúr cóókíés áñd stíll áccéss óúr Wébsíté, thé fúñctíóñálítý óf thé Wébsíté wíll bé slówér áñd sómé fúñctíóñs (súch ás shóppíñg cárts) máý ñót bé áváíláblé.]
  • Jangan Jejaki: Pada masa ini, Laman Web kami tidak memberikan respons kepada suar "Do Not Track" yang dihantar oleh pemalam penyemak imbas kerana masih belum wujud kesepakatan bersama tentang cara untuk mentafsirkan isyarat ini.
 • [Fór m~óré d~étáí~léd í~ñfór~mátí~óñ áb~óút c~óókí~és, ví~sít w~ww.ál~lábó~útcó~ókíé~s.órg~. Tó óp~t óút~ fróm~ béhá~víór~ál ád~vért~ísíñ~g bý ñ~étwó~rks á~dhér~íñg t~ó thé~ Ñétw~órk Á~dvér~tísí~ñg Íñ~ítíá~tívé~, vísí~t htt~p://ópt~óút.ñ~étwó~rkád~vért~ísíñ~g.órg~/ .]

[Líst~ óf Có~ókíé~s bý C~átég~órý:]

[Ádvé~rtís~íñg]

 • [TDÍD~ – Thé c~óókí~é ís s~ét bý~ Clóú~dFár~é sér~vícé~ tó st~óré á~ úñíq~úé ÍD~ tó íd~éñtí~fý á r~étúr~ñíñg~ úsér~s dév~ícé w~hích~ théñ~ ís ús~éd fó~r tár~gété~d ádv~értí~síñg~.]
 • [ÑVÍT~Ó]
 • [ÍDÉ – Úséd bý Góóglé DóúbléClíck áñd stórés íñfórmátíóñ ábóút hów thé úsér úsés thé wébsíté áñd áñý óthér ádvértíséméñt béfóré vísítíñg thé wébsíté. Thís ís úséd tó préséñt úsérs wíth áds thát áré réléváñt tó thém áccórdíñg tó thé úsér prófílé.]
 • [VÍSÍ~TÓR_~ÍÑFÓ~1_LÍV~É – Thí~s cóó~kíé í~s sét~ bý Ýó~útúb~é. Úsé~d tó t~ráck~ thé í~ñfór~mátí~óñ óf~ thé é~mbéd~déd Ý~óúTú~bé ví~déós~ óñ á w~ébsí~té.]

[Áñál~ýtíc~s]

 • [GPS – T~hís c~óókí~é ís s~ét bý~ Ýóút~úbé á~ñd ré~gíst~érs á~ úñíq~úé ÍD~ fór t~ráck~íñg ú~sérs~ básé~d óñ t~héír~ géóg~ráph~ícál~ lócá~tíóñ~]
 • [Séss~íóñÍ~D]
 • [Vúíd~]

[Ñécé~ssár~ý]

 • [Víéw~éd Có~ókíé~ Pólí~cý – Th~é cóó~kíé í~s sét~ bý th~é GDP~R Cóó~kíé C~óñsé~ñt pl~úgíñ~ áñd í~s úsé~d tó s~tóré~ whét~hér ó~r ñót~ úsér~ hás c~óñsé~ñtéd~ tó th~é úsé~ óf có~ókíé~s. Ít d~óés ñ~ót st~óré á~ñý pé~rsóñ~ál dá~tá.]
 • [cóók~íélá~wíñf~ó-ché~ckbó~x-pér~fórm~áñcé~ – Thís~ cóók~íé ís~ sét b~ý GDP~R Cóó~kíé C~óñsé~ñt pl~úgíñ~. Thé c~óókí~é ís ú~séd t~ó stó~ré th~é úsé~r cóñ~séñt~ fór t~hé có~ókíé~s íñ t~hé cá~tégó~rý “Pé~rfór~máñc~é”.]
 • [cóók~íélá~wíñf~ó-ché~ckbó~x-óth~érs – T~hís c~óókí~é ís s~ét bý~ GDPR~ Cóók~íé Có~ñséñ~t plú~gíñ. T~hé có~ókíé~ ís ús~éd tó~ stór~é thé~ úsér~ cóñs~éñt f~ór th~é cóó~kíés~ íñ th~é cát~égór~ý “Óth~ér.]
 • [cóók~íélá~wíñf~ó-ché~ckbó~x-áñá~lýtí~cs – Th~ís có~ókíé~ ís sé~t bý G~DPR C~óókí~é Cóñ~séñt~ plúg~íñ. Th~é cóó~kíé í~s úsé~d tó s~tóré~ thé ú~sér c~óñsé~ñt fó~r thé~ cóók~íés í~ñ thé~ cáté~górý~ “Áñál~ýtíc~s”.]
 • [cóók~íélá~wíñf~ó-ché~ckbó~x-fúñ~ctíó~ñál – T~hé có~ókíé~ ís sé~t bý G~DPR c~óókí~é cóñ~séñt~ tó ré~córd~ thé ú~sér c~óñsé~ñt fó~r thé~ cóók~íés í~ñ thé~ cáté~górý~ “Fúñc~tíóñ~ál”.]
 • [cóók~íélá~wíñf~ó-ché~ckbó~x-ñéc~éssá~rý – Th~ís có~ókíé~ ís sé~t bý G~DPR C~óókí~é Cóñ~séñt~ plúg~íñ. Th~é cóó~kíés~ ís ús~éd tó~ stór~é thé~ úsér~ cóñs~éñt f~ór th~é cóó~kíés~ íñ th~é cát~égór~ý “Ñéc~éssá~rý”.]

[Pérf~órmá~ñcé]

 • [ÁSPS~ÉSSÍ~ÓÑÍD~QGBS~RBBR~]
 • [Dígí~tálR~éñóv~átíó~ñ]
 • [ÝSC – T~hís c~óókí~és ís~ sét b~ý Ýóú~túbé~ áñd í~s úsé~d tó t~ráck~ thé v~íéws~ óf ém~bédd~éd ví~déós~.]
[Íf ýó~ú wáñ~t tó á~djús~t áñý~ sétt~íñgs~, clíc~k hér~é Cóó~kíé S~éttí~ñgs.]

Klik platform di bawah untuk berkongsi artikel ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi!